יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
הגיל הרך
דף הבית אודות המתי"א השתלמויות יצירת קשר
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית-לימודית, שמטרתה לקדם ולעודד את ההתפתחות של הילד. הפעילות החינוכית-לימודית בגן היא רב תחומית וכוללת פיתוח גופני-תנועתי, טיפוח רגשי, חברתי וערכי, טיפוח כושרי חשיבה ולמידה, עיצוב עמדות אינטלקטואליות והקניית עולמות תוכן, ידע ומטען תרבותי.

מטרות המסגרת הן להקנות לילד כישורי חיים הכוללים ידע על שמירת הבריאות והבטיחות, לפתח בו גישה חיובית לעצמו, לעולם הפיסי והאנושי יכולת לגייס כוחות רגשיים כדי להתמודד עם קשיים, עם אתגרים ועם הצלחות, ולהקנות לו נורמות התנהגות, מיומנויות חברתיות ומטען תרבותי לאומי וכלל אנושי. (מתוך: מטרות החינוך בגיל הרך – האגף הקדם יסודי) הדגשים וערכים- האגף לחינוך מיוחד ערך שוויון הזדמנויות- כל תלמיד זכאי לממש את זכותו לחינוך והשתתפות בקהילה ובחברה, תוך מתן אפשרויות לפיתוח אישיות אוטונומית ואיכות חיים. כל תלמיד זכאי למימוש עצמי ולפיתוח של יכולותיו, כישוריו ורצונותיו. אלה יבואו לידי ביטוי במעורבות של התלמיד ומשפחתו בתכנון תוכניות הלימודים בהווה, ובייזום ותכנון מהלכי חייו בעתיד כבוגר. תכנון הלימודים ישקף את כיבוד השונות של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המחויבות של המורים לתהליכי הוראה מקצועיים ושיתופיים. זאת, תוך ביצוע בקרת איכות על עבודתם החינוכית ברבדיה הלימודיים והטיפוליים, אשר יובילו לאחריותיות ומימוש המחויבות להישגים של כל התלמיד

 
 
הגיל הרך
בת ים בפעולה
גן הדייגים
ניהול